Tillsammans är vi den handlingskraftiga stadskärnan

City Trollhättan är en samverkansplattform för näringar, fastighetsägare och Trollhättans stad. Bolaget ägs av Trollhättan centrum ideell förening. Huvuduppdraget styrs av föreningens medlemmar, enskilda projekt och ett uppdragsavtal från kommunen. Organisationen arbetar aktivt med att förena allmänna och kommersiella intressen för en långsiktig och hållbar utveckling av Trollhättans stadskärna. Tillsammans med samarbetspartners och medlemmar arbetar vi för en kommersiellt, socialt och kulturellt attraktiv stadskärna som bidrar till att öka Trollhättans attraktivitet som boende-, utbildnings- och etableringsort.

Stadgar för Trollhättan centrum ideell förening.

Ansök om medlemskap här

Vår vision

Centrumföreningens arbete skall leda till ökad konkurrenskraft av den lokala handeln, utveckla fastighetsägande och skapa förutsättningar för hållbar utveckling av nya affärs- och verksamhetsidéer. Genom väl fungerande samverkanslösningar på olika nivåer arbetar vi för en handlingskraftig stadskärna med plats för möten.

Vår verksamhet

Vi arrangerar årligen ett flertal olika aktiviteter i form av knallemarknader, höst- och julmarknader, shoppingevenemang, Trolldagar och medverkar i flertalet samarrangemang så som stadsfestivalen Fallens dagar och studenternas introduktion Inslussningen. Vi driver tillsammans med flertalet aktörer samverkansprojekt och nätverk som på olika sätt bidrar till en samverkan som stärker stadskärnan.

Vem kan bli medlem?

Föreningen står öppen för alla som vill bidra till en aktiv och attraktiv stadskärna i Trollhättan.

Varför bli medlem?

Samarbete, dialog och samverkan är nyckeln till framgång. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en positiv utveckling av Trollhättans stadskärna. Genom att vara medlem bidrar du till det fortsatta arbetet med att utveckla Trollhättans stadskärna.

Samarbete och samverkan är nyckeln till framgång. En kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk. Bli medlem i föreningen och var med och bidra och påverka det fortsatta arbetet med att utveckla Trollhättans stadskärna till en så aktiv och attraktiv plats som möjligt. Du och ditt företag gör skillnad. Du behövs!

Medlemsförmåner

Nedan listas ett flertal saker du som medlem kan ta del av och bidrar till genom ditt engagemang.

 • Möjlighet att delta i presentkortserbjudande.
 • Kostnadsfritt deltagande eller självkostnadspris på gemensamma aktiviteter (nätverk, föreläsningar och workshops).
 • Exponering i våra gemensamma kommunikationskanaler.
 • Rabatterande genom samannonsering och gemensamma kampanjer.
 • Möjlighet att påverka, komma med idéer och förslag till centrumföreningens verksamhet.
 • Gemensam samverkan kring tillstånd för trottoarpratare.
 • Delta i sammanslutningar och nätverk inom handel, restaurang och service.
 • Möjlighet att hyra cityvärdarna till rabatterat pris.
 • Aktivt samarbete med kommunen där vi driver frågor om Trollhättan och stadskärnans utveckling.

Vad bidrar du till?

Det finns ett flertal goda effekter av ditt engagemang och bidrag. I det stora hela bygger vår grundidé på samverkan mellan samtliga aktörer, aktörer som besitter stora kunskaper inom respektive område. Där är vi facilitator till att skapa samarbeten, sprida kunskap och information som leder till ökad förståelse för förväntningar, förtroende och skapar nya möjligheter för framtiden. Nedan listas några av de saker som vi arbetar med övergripande.

 • En röst i kommunala sammanhang så som samrådsgrupper och planeringsfrågor. Exempelvis genom utvecklingsprojekt som nya drottningtorget, City 3.0, Fairtrade city och studentstaden Trollhättan.
 • Stöttandet av arbetet med utvecklingen av Trollhättans stadskärna. Här samverkar vi med flertalet handlare och aktörer för att bland annat för ett rena, tryggare och attraktivare miljö. Exempelvis genom samverkan mellan restaurang, krog och kaféverksamhet, handlare och fastighetsägare.
 • Stöttandet av arbetet med ett flertal flertalet aktiviteter i staden – så som Trolldagar, höst- och julmarknad, månadsmarknader, shoppingkvällar och samarrangerar Fallens dagar.
 • Stöttandet av arbetet med uppsättning, drift och underhåll av den traditionella julbelysningen i Trollhättan.
 • Samordning kring städ bland fastigheter på helgerna.