Tillsammans är vi den handlingskraftiga stadskärnan

City Trollhättan är en samverkansplattform för näringar, fastighetsägare och Trollhättans stad. Bolaget ägs av Trollhättan centrum ideell förening. Huvuduppdraget styrs av föreningens medlemmar, enskilda projekt och ett uppdragsavtal reglerat av kommunen. Organisationen arbetar aktivt med att förena allmänna och kommersiella intressen för en långsiktig och hållbar utveckling av Trollhättans stadskärna. Tillsammans med samarbetspartners och medlemmar arbetar vi för en kommersiellt, socialt och kulturellt attraktiv stadskärna som bidrar till att öka Trollhättans attraktivitet som boende-, utbildnings- och etableringsort.

Vision

City Trollhättans arbete skall leda till ökad konkurrenskraft hos den lokala handeln, utveckla fastighetsägande och skapa förutsättningar för hållbar utveckling av nya affärs- och verksamhetsidéer. Genom väl fungerande samverkanslösningar på olika nivåer arbetar vi för en handlingskraftig stadskärna med plats för möten.

Mision

Genom att vara en resurs och pådrivande kraft i våra medlemmars frågor och vara en aktiv aktör i skapandet av mötesplatser bidrar vi till stärkta förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling av stadskärnan.

Verksamhet

Vi genomför ett flertal egna aktiviteter, kampanjer och driver ett långsiktigt arbete med utvecklingen av Trollhättans stadskärna.

Läs mer om vad vi gör här.