City Trollhättan är ett helägt servicebolag som ägs av näringslivet. I grunden ligger en ideell förening med ett 80-tal medlemmar bestående av ett stort antal näringar, fastighetsbolag och kommunen. Här förenas man genom det gemensamma intresset för Trollhättans stadskärna. Föreningen och bolaget styrs ytterst av en förtroende vald styrelse – läs mer om ledningen här.

Stadgar för Trollhättan centrum ideell förening

Tillsammans medverkar centrumbolaget i ett flertal styr- och utförandegrupper där vi driver våra medlemmars frågor. Gemensamt ser vi också till att skapa mötesplatser kring relevanta frågor som berör stadskärnans och våra medlemmars utveckling.

 

Nyckel till vår tillväxt ligger i tydlig samverkan. Nedan hittar du några av de initiativ som vi medverkar i för att skapa goda förutsättningar för samverkan mellan våra medlemmar.

  • City 3.0 – Årets stadskärna
  • Handelssamverkan
  • Restaurang och krogsamverkan
  • Purple flag
  • Fastighetsägarsamverkan
  • Studentstaden Trollhättan
  • Fairtrade city
  • Evenemangs- och platssamverkan