Styrelseordförande

Ingela Karlsson, Handelsbanken

Styrelseledamöter

Urban Blom, Eidar
Kenneth Johansen, Butlers/Buddys
Håkan Lindell, Willhem fastigheter
Anders Hammar, Hammar Nordic
Martin Hällström, Högskolan Väst
Pernilla Windahl, Flora
Peter Eriksson (M), Oppositionsråd
Paul Åkerlund (S), Kommunalråd
Ulrika Emanuelsson, Hotell Bele
Carina Erlandsson, Agora

Adjungerade till styrelsen

Per-Gunnar Modigh, Eidar
Dick Eriksson, Näringslivschef Trollhättans stad
Torvald Brahm, Trollhättan Handel

Valberedning

Revisorer

Concentra revision AB