Styrelseordförande

Urban Blom, Eidar

Styrelseledamöter

Kenneth Johansen, Butlers/Buddys
Håkan Lindell, Willhem fastigheter
Ingela Karlsson, Handelsbanken
Anders Hammar, Hammar Nordic
Christian Melin, Wallexia
Pernilla Windahl, Flora
Peter Eriksson (M), Oppositionsråd
Paul Åkerlund (S), Kommunalråd
Ulrika Emanuelsson, Hotell Bele
Carina Erlandsson, Agora

Adjungerade till styrelsen

Per-Gunnar Modigh, Eidar
Dick Eriksson, Näringslivschef Trollhättans stad
Torvald Brahm, Trollhättan Handel

Valberedning

Revisorer

Concentra revision AB