Vilken data samlar vi (City Trollhättan) in om dig som besökare till sidan?  

Vi samlar ej in någon personspecifik data om dig som besökare till sidan (om du inte aktivt själv vill ta kontakt med oss och dela med dig av något som vi kan publicera). Om så är fallet får du en förfrågan via en dialogruta.

Info om användning av cookies (kakor) på citytrollhattan.se  

Vi för denna sida. Undersidor som inte är inkluderande i denna, kan använda sig av cookies (mer info om dessa kommer visas när du försöker nå dessa sidor).

Syftet med (eventuell) insamling av din data  

Syftet med (eventuell) insamling av din data som person (som du vill få publicerad på citytrollhattan.se eller någon annan av våra digitala kanaler), är för att ge information till besökarna om något som du vill dela med dig av till fler.

Så behandlar vi din (eventuella) data  

Om du själv som person vill dela mig dig av uppgifter om dig, som vi kan publicera i våra kommunikationskanaler, så kommer själva behandlingen av informationen bestå i själva insamlingen (via telefon, e-post etc.), samt (eventuella) publiceringenar för att delge våra besökare till exempelvis webbplatsen.  

Är uppgifter gamla, och kan tas bort, så tas de bort från våra system när du/vi känner att det är ett måste. 

Information du mailar till oss, lagras hos oss tills dess att ärendet är avslutat eller inte längre behövs, och att informationen enligt lag kan tas bort.

Mottagare av uppgifterna (vilka delar vi informationen med)  

Mottagarna av de uppgifter vi kan publicera på citytrollhattan.se är avsett för vår webbplatsens besökare, som har ett intresse i vad vår verksamhet gör och gjort. 

Information som mailas till oss, och som ej ska publiceras på citytrollhattan.se, delas ej med annat än den egna organisationen eller där det anses nödvändigt för att verksamheten skall bedrivas. Exempelvis medarrangörer till aktiviteter eller våra samverkansgrupper och nätverk.

Överför vi dina uppgifter utanför EU/EES?  

Nej, vi överför ej dina uppgifter utanför EU/EES.

Rättslig grund  

Samtycke – avseende den information du som person (eventuellt) lämnat till oss, avseende publicering på City Trollhättan. 

Intresseavvägning (berättigat intresse) – avseende den information du mailar till oss (och som ej ska publiceras på maf.nu). Avser även den mailinformation som vårt webbhotell hanterar för att avhjälpa mot fel och SPAM (mer info längre ned under rubriken ”Skyddsåtgärder”). 

Intresseavvägning (berättigat intresse) – avseende den information som vårt webbhotell hanterar för att upptäcka attacker och fel gentemot och i våra tjänster (mer info längre ned under rubriken ”Skyddsåtgärder”).

Vilka är dina rättigheter?  

Du har som (eventuell) publicerad person på webbplatsen, samt där du vet om att du mailat oss, rätt att få en kopia av dina personuppgifter som vi har om dig.  

Du har som (eventuell) publicerad person på webbplatsen, samt där du vet om att du mailat oss, rätten till att få felaktiga uppgifter uppdaterade och rättade. 

Du har som (eventuell) publicerad person på webbplatsen, samt där du vet om att du mailat oss, rätten att begära att vi ska radera din information.  

Du har som (eventuell) publicerad person på
webbplatsen, samt där du vet om att du mailat oss, rätten att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat format. 

Du har som (eventuell) publicerad person på
webbplatsen , samt där du vet om att du mailat oss, alltid rätten att göra invändningar om vår hantering av dina personuppgifter. Kontakta i sådant fall oss direkt på kontaktuppgifterna du hittar här.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du fri att kontakta ansvarig tillsynsmyndighet. 

Du har som (eventuell) publicerad person på webbplatsen rätten att dra tillbaka ditt samtycke.

Hur länge vi sparar dina (eventuella) uppgifter  

Vi sparar dina (eventuella) uppgifter på webbplatsentill dess att du väljer att få dem borttagna. 

Information du mailat till oss, lagras hos oss tills dess att ärendet är avslutat, och att informationen enligt lag kan tas bort.

Vart lagras informationen som visas upp här på maf.nu?  

Informationen som visas upp här på maf.nu, lagras på servrar innanför Sveriges gränser.

Hur du drar tillbaka ditt samtycke, för publicerad information

För att dra tillbaka ditt samtycke till att visa din publicerade information kontaktar du oss i sådant fall direkt på kontaktuppgifterna du hittar här.

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.

Våra skyddsåtgärder  

Vi uppdaterar och tar bort din (eventuella) information från webbplatsen (snarast möjligt), efter en förfrågan från dig som person (eller när vi känner att informationen kan rensas ut). 

Vi tar bort (eventuella) mail från dig, snarast möjligt, efter avslutat ärende 

Vi har byggt, och bygger löpande in funktionalitet för att automatiskt dölja/ta bort information från sidan. Ett exempel är att all personuppgiftsinformation endast visas för riktiga människor, och ej för datorer – för att förhindra vidare spridning av denna information. 

Vårt webbhotell, One.com, tar backup på all information som vi lagrat på deras servrar, upp till max 3 månader bakåt i tiden (där informationen sen automatiskt rensas ut av deras system). Vilket gör att vi lätt kan återställa informationen, om den har gått förlorad på något sätt. 

Vårt webbhotell, one.com, kollar igenom alla mail som skickas och tas emot efter SPAM, och sparar e-postadresserna involverade i denna kontroll, upp till max 3 månader bakåt i tiden (där informationen sen automatiskt rensas ut av deras system). 

Vårt webbhotell, one.se, kollar igenom alla mail som skickas och tas emot efter fel, och sparar e-postadresserna involverade i denna kontroll, upp till max 3 månader bakåt i tiden (där informationen sen automatiskt rensas ut av deras system).

Övrig information som kan vara bra att känna till avseende den datainsamling vårt webbhotell gör, när du besöker sidan  

När man besöker en webbplats, som denna, så lagrar webbservern – d.v.s den som gör att sidan kan visas för besökare – ens ip-adress samt user agent string (mer info hos Wikipedia på adressen: https://sv.wikipedia.org/wiki/Användaragent) för att man ska kunna upptäcka eventuella attacker etc som eventuellt skett mot ens sida. 

Vårt webbhotell, Oderland, sparar sådan information som nämnt ovan, samt information för att upptäcka fel i systemet, under max 3 månader bakåt i tiden (varpå de sedan raderas).

Mer information från vårt webbhotell, one.com, avseende deras GDPR-arbete, hittar du på deras webbplats.

Personuppgiftsansvarig(a)  

Ansvarig för publiceringen av uppgifterna hos City Trollhättan är Trollhättan centrum AB.

Direkta kontaktuppgifter hittas här.

Ändringar av ovanstående information  

Denna policy kan komma att uppdateras så att den blir tydligare och svarar på fler frågor runt hur vi (City Trollhättan) arbetar med behandlingen av uppgifter, samt tekniska utvecklingen, i våra kommunikationskanaler.