Tillsammans är vi den handlingskraftiga stadskärnan

City Trollhättan grundades 2003 och är en samverkansplattform för näringar, fastighetsägare och Trollhättans stad. Bolaget ägs av den ideella föreningen City Trollhättan. Huvuduppdraget styrs av föreningens medlemmar, enskilda projekt och ett uppdragsavtal reglerat av kommunen. Organisationen arbetar aktivt med att förena allmänna och kommersiella intressen för en långsiktig och hållbar utveckling av Trollhättans stadskärna. Tillsammans med samarbetspartners och medlemmar arbetar vi för en kommersiellt, socialt och kulturellt attraktiv stadskärna som bidrar till att öka Trollhättans attraktivitet som boende-, utbildnings- och etableringsort.

Läs mer om medlemskapet här.

Stadskärnsutveckling handlar i stora drag om att:

 • Övergripande arbeta med handel, serviceverksamhet, restauranger, caféer och kulturell verksamhet.
 • Upprustning av torg, gator och fastigheter.
 • Skötsel, städning m.m.
 • Spridning av information.
 • Gemensam marknadsföring.

Sju fokusområden

 • Handelsdrivande aktiviteter
 • Platspåverkande aktiviteter
 • Marknadsföring och synlighet
 • Rent, snyggt och tryggt
 • Opinionsbildande aktiviteter
 • Medlemsnytta och aktiviteter
 • Digitalt city

Tillväxten kommer av den gemensamma effekten

Vi driver arbetet genom