Nedan kan du som är intresserad av att ställa ut på Drottningtorget. De lokala föreskrifterna hos Trollhättans stad hittar du här och hur det fungerar under exempelvis månadsmarknaden hittar du här.

Samtliga ärenden gällande trafik och beslut hanteras av Gatu-Parkkontoret. I samband med upplåtelse av Drottningtorget i annat syfte än för torghandel, ska Gatu-Parkkontoret kontaktas, tel 0520-497643.

Prisuppgifter

Prisuppgifterna nedan är baserade utifrån en försäljningsplats på 3×3 meter.

Tillfällig saluplats 200 SEK (exklusive el) per dag.
250 SEK (inklusive basel) per dag.
Fast saluplats 800 SEK (inklusive basel) per vecka.
2500 SEK (inklusive basel) per månad.
6000 SEK (inklusive basel) per kvartal.

För ideella föreningar, politiska partier och skolklasser gäller att man får stå på Drottningtorgets salutorgsdel eller utmed Kungsgatans gågata utan att betala för platsen. Man får använda en yta som är max 1,5 kvadratmeter. City Trollhättan ska dock alltid kontaktas så att de kan anvisa en lämplig plats och ge sitt tillstånd.

Intresseanmälan