Nedan kan du fylla i dina uppgifter för julmarknaden 2018. Mailet skickas till hej@citytrollhattan.se.

Utifrån inkomna intresseanmälningar bjuder vi in ett antal utställare. I urvalsprocessen fokuserar vi på att få en bredd i produktsortiment, teknik, hållbarhetstänk och konstnärligt uttryck. OBS! Intresset är i år stort för julmarknaden vilket gjort att intresseanmälningarna fyllt upp marknaden. Skicka däremot gärna in din intresseanmälan så hamnar du på väntelista i händelse av återbud samt att vi har kontaktuppgifter till dig för nästkommande år.

Ladda ner inbjudan här.

Praktisk information och uppgifter meddelas via mail och publiceras senare.

Intresseformulär

Platshyran faktureras på förhand inför marknadsdagen.