Nedan kan du fylla i dina uppgifter för julmarknaden 6 december 2020.

Utifrån inkomna intresseanmälningar bjuder vi in ett antal utställare. I urvalsprocessen fokuserar vi på att få en bredd i produktsortiment, teknik, hållbarhetstänk och konstnärligt uttryck.

Praktisk information och uppgifter meddelas via mail och publiceras senare.

Intresseformulär