Välkommen till Trollhättan! Nedan finns praktisk information om våra marknadsaktiviteter. Vi är alla medskapare till upplevelsen som besökaren har där vi önskar ge dessa bästa möjliga sådana. Vi hjälps därför åt att hålla rent, snyggt och vara trevliga under aktiviteten.

Notera att det vid särskilda evenemang kan särskilda tider och anvisningar gälla. Riktlinjerna grundas i de framtagna av MAF, Tomer och Konsumentverket. Tolkningsföreträde gäller för arrangören.

Praktiskt information för dig som ställer ut på vår månadsmarknad

Företagare eller hobbyverksamhet?

För att bedriva verksamhet finns det vissa krav som skall uppfyllas. Läs mer om vad som gäller på Skatteverkets webbplats om Torghandel här. Hanterar du livsmedel kan din fråga ställas till Trollhättans stads miljökontor.

Tider

Månadsmarknadens öppettider är klockan 10 till 16.

Personal finns på plats och öppnar elskåpen vid klockan 07 och stänger dem vid klockan 17:30 då platsen även skall vara tömd.

OBS! Upp och nedpackning är inte tillåtet under marknadens öppettider.

Placering

Har du inte blivit anvisad till en plats av oss sedan tidigare så finns vi på plats och visar er vart ni ska stå från kl 07 på morgonen. Om platsen inte är intagen senast klockan 08 så öppnas platsen upp för övriga utställare, då påbörjar vi en kompletterande placering ifall någon vill flytta till en ledig plats. Vi arbetar då med att förtäta marknaden och skapa ett bra helhetsintryck tillsammans med er.

  • Placeringarna görs i normalt 3, 6, 9, 12 och 15 löpmeter.
  • Placeringen får ej vara utanför kantplattorna (max 3 meter ut). Detta för att säkra framfart av räddningsfordon samt nödvändiga transporter. Utgå från yttersta kanten.
  • Placering får ej ske framför in-/utfarter.
  • Placering får ej blockera brevlådor och sopkärl.
  • Under sommartid (maj – augusti) skall det vara 4 meter fri väg mellan uteserveringar och knallar.

Under 2019 kommer ombyggnationen av Drottningtorget fortsätta vilket gör att vi med viss flexibilitet behöver göra justeringar. Vi ber om överseende med detta.

Hålla rent – skräp och avfall

Varje knalle/utställare ansvarar själva för sitt avfall och att detta slängs på korrekt plats. Stadens sopkärl får ej användas för att slänga exempelvis kartonger då dessa är avsedda för vanligt skräp. Vi uppmanar samtidigt att ni källsorterar på ett korrekt sätt och tänker på miljön.

Återställningkostnad tillkommer för den som bryter mot regelverkets uppmaningar och överenskommelser.

Håll gärna ett extra öga runt din egen plats.

Betalning

Betalning görs på plats där vi idag tar emot kortbetalning, Swish och kontanter. Detta sker normalt efter klockan 11.

Ordinarie pris är 110 kronor/löpmeter.

Trollhättebaserade UF-företag, ideella föreningar (viss avvikelser kan ske), kyrka/samfund samt medlemmar i City Trollhättan betalar ej.

Som fast utställare kan du boka flertalet datum på faktura. En förskottsbetalning görs då för det samlade antalet tillfällen. Kontakta oss då i förtid för att ordna upp detta.

Otillåtna produkter

Produktsäkerhetslagen har som främsta syfte att motverka att varor och tjänster orsakar personskador hos konsumenter. Skada behöver inte ha uppkommit, utan förbud kan riktas mot produkter som på grund av skadebringande egenskaper eller säkerhetsbrister kan orsaka detta. Konsumentverket är tillsynsmyndighet och ska se till att lagen följs. Därtill finns andra lagar att beakta såsom knivlagen och brottsbalkens regler om hets mot folkgrupp. Slutligen finns etiska regler att beakta i sammanhanget.

Generellt säljförbud råder mot alla varor som kan skada eller förarga besökare och kollegor. Marknadsarrangörers Förening rekommenderar särskilt förbud gällande;

  • Produkter som hetsar mot folkgrupp eller har opassande budskap, t ex med ett rasistiskt budskap, produkter som är drogrelaterade eller produkter som har ett pornografiskt innehåll.
  • Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv och hälsa. Detta förbud gäller inte, om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat, och föremålet är väl förpackat.
  • Knogjärn, kaststjärnor eller andra föremål särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa samt springstiletter, springknivar och liknande.
  • Smällare, fyrverkeripjäser, stinkbomber och liknande, inkluderande TRICKY-smällare, slangbågar och andra projektiler, knallpulverpistoler etc. med hög ljudvolym samt alla slags arenatrumpeter, sprayer av alla slag, inkluderande doftsprayer. Detta även inkluderat ärtpistoler, ”soft air guns” och liknande produkter.
  • Tändare i form av mobiltelefoner, pistoler, mikrofoner och pennor m.m.samt tändare med inbyggda knivar som är frbjudna av marknadsdomstolen.

Hjälp oss marknadsföra!

Här kan du läsa några tips om hur du kan göra upplevelsen på marknaden bättre både för dig själv och besökarna.

Vi vill såklart att det skall komma så mycket människor som möjligt till marknaden och kommer självklart marknadsföra det hela i flertalet kanaler. Tillsammans kan vi däremot nå ännu flera. Dela med fördel vårt evenemang på Facebook (Månadsmarknad i Trollhättan) och bjud in era vänner till detta. Berätta gärna i era kanaler om alla våra aktiviteter och att ni kommer finnas på plats.

Frågor?

Vid praktiska frågor är du välkommen att höra av dig till oss. Kontakta Astrid på astrid@citytrollhattan.se eller 0721 – 50 25 91.