För närvarande finns två försäljningsplatser i centrum med möjligheter till el. Möjligheten till ytterligare en kompletterande plats kommer inom kort.

Framgången plats 1 och 2

El: Ja
Besökstoalett: Kungsgatan gågata och så småningom även Drottningtorget i den framtida byggnaden.
Sittplatser: Finns ut med Framgången och i Maria Alberts park.

Framtida placering

Ytterligare placeringar kan tillkomma i framtiden. En av dem som diskuteras finns då på Drottningtorget.

Drottningtorget

El: Ja
Besökstoalett: Kungsgatan gågata och så småningom även Drottningtorget i den framtida byggnaden.
Sittplatser: Finns på Drottningtorget.
Att tänka på: Denna plats är ej tillgänglig i samband med större arrangemang så som t.ex. Fallens dagar och Smaka på Trollhättan.