Försäljningen av streetfood är ett komplement till Trollhättans övriga restauranger och caféer. En matvagn är en servering på släpvagn utan egen framdrift. En foodtruck är en liten lastbil. Båda typerna är mobila restauranger som har tillrednings- och försäljningsutrymme inuti. Fordonets totalvikt får max vara 3 500 kg. 

Om fler än en aktör önskar stå på en speciell försäljningsplats upprättas en turordning mellan de aktörer som godkända inom Streetfood-konceptet.  

Vid försäljning av streetfood i Trollhättan är det inte tillåtet att placera ut sittplatser för sina kunder.