City Trollhättan arrangerar ett flertal egna aktiviter, projekt och samverkar i flera forum för att stötta och driva frågor som är viktiga för den hållbara utvecklingen av stadskärnan. Nedan presenteras ett urval av de nätverk och samverkansgrupper vi driver och medverkar i.

City 3.0 / Årets stadskärna

City 3.0 är projektet där man bedriver det strategiska arbetet för centrumutveckling. Projektet drivs av Samhällsbyggnadsförvaltningen med en styrgrupp och en arbetsgrupp med representanter från de kommunala förvaltningarna och bolagen, City Trollhättan och andra engagerade cityaktörer.

Läs mer om projektet City 3.0 här och initiativet Årets stadskärna här.

Fastighetsägarsamverkan

Tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen och fastighetsägarna driver vi ett nätverk med träffar för att diskuterar aktuella frågor för fastighetsägarna. Dessa sker i projektform och involverar olika kluster baserade kring våra stråk.

Handelssamverkan

Som en del av samverkansuppdraget driver vi tillsammans med handel och service ett nätverk med regelbundna träffar där vi diskuterar aktuella frågor, aktiviteter och samverkan.

Bank, finans och mäklare

Återkommande träffar görs tillsammans med aktörerna inom bank, finans och mäklare för att

Restaurang och krogsamverkan

Som en del av samverkansuppdraget driver vi tillsammans med restaurang och krogverksamheter ett nätverk med regelbundna träffar där vi diskuterar aktuella frågor, aktiviteter och samverkan.

Purpleflag

Purple Flag handlar om att skapa en trygg och samtidigt levande stad inte bara dagtid utan även efter klockan 17, oavsett om man väljer afterwork, utekväll eller bara en skön kvällspromenad längs butiksgator eller stadens parker. Kvällsekonomin förenar dagen med kvällen och skapar synergieffekter mellan de olika intressenterna i staden.

Trollhättan stad fick certifieringen som Purple flag-stad under 2016. Projektet drivs av Trollhättans stad i samverkan med oss och andra aktörer.

Läs mer om certifieringen här.

Gästhamn, vinter och sommar aktiviteter

Vi medverkar i flertalet aktiviteter runt om i staden. Bland annat är vi medarrangörer till Vinter och sommar på Spikön, aktiviteter i lekplatserna och driver bland annat tillsammans med Trollhättans stad och Visit Trollhättan/Vänersborg turistkontoret och gästhamnen under sommaren.

Fairtrade city

I Trollhättan arbetar staden och näringslivet tillsammans med information om Fairtrade och att konsumenten ska välja etiskt producerade varor. Sedan juni 2009 är Trollhättan en Fairtrade City.

Du kan läsa mer om Fairtrade city-initiativet här.

Studentstaden Trollhättan

Vi medverkar som en aktiv dialogpartner i arbetet kring studentstaden Trollhättan.

Under 2014 fick staden utmärkelsen Årets studentstad av Sveriges förenade studentkårer.

Nätverket Minälv

Vi är med och stöttar marknadsföringsnätverket Minälvs frukostmöten. Nätverket arbetar aktivt för att inspirera och sprida kunskap genom sina välbesökta frukostmöten som arrangeras en gång i månaden.

Läs mer om nätverket här.