Trollhättan växer snabbt och den stolta och innovativa staden utvecklas ständigt för framtiden. Här vill vi ha en trygg och levande stadskärna med plats för många olika typer av möten. Trollhättans stad har startat initiativet för att få utmärkelsen Årets stadskärna. I initiativet samlar vi stadens olika aktörer för att tillsammans aktivt arbeta med stadens utveckling.

Utmärkelsen Årets stadskärna

Utmärkelsen delas årligen ut av organisationen Svenska Stadskärnor till den svenska stad som gjort störst framsteg i sin förnyelse av stadskärnan. Med framsteg menar man att det finns flera mätbara resultat av stadskärnans utveckling och att arbetet skett i samarbete mellan både privata och offentliga aktörer.

Läs mer om resan och utmärkelsen här.

Långsiktiga projekt och snabba quickfix – här listar vi och bockar av alla de aktiviteter som vi behöver göra och steg vi behöver ta i arbetet mot Årets Stadskärna 2022.

Läs mer om 100-listan här.

Samverkan i fokus

Förutom Trollhättans stads och samverkansorganisationen City Trollhättan deltar även ett flertal andra aktörer i utvecklingsarbetet. I grunden ligger en projektorganisation under Trollhättans stad kallad City 3.0 som har till syfte att genomföra ett omfattande utvecklingsarbete för Trollhättans stadskärna. Under detta finns ett flertal arbetsgrupper och forum som samlas för att diskutera och enas kring väsentliga utvecklingsfrågor inom områden så som exempelvis trygghet, marknadsföring, stadsmiljö och etablering.

Läs mer om hur du kan vara en del här.

Samverkansparter och initiativtagare

Bakom initiativet finns flertalet personer och verksamheter. Trollhättans stad tillsammans med oss leder det huvudsakliga arbetet tillsammans med flera aktörer i staden, våra medlemmar och särskilda stöttepelare. Bland dessas finns bland annat nedanstående företag och organisationer; bland annat Trollhättans stad, Eidar, Kraftstaden, Trollhättans energi, Willhem, Leisner data, Svenska stadskärnor, Profil kommunikation och Intereg-projektet: Urban Platsinnovation.

Följ resan på Instagram här.

Vill du veta mer eller vara en del av resan?

Kontakta då vår projektledare på kontaktuppgifterna här.