Trollhättan växer snabbt och den stolta och innovativa staden utvecklas ständigt för framtiden. Trollhättans stad har startat initiativet för att få utmärkelsen Årets stadskärna. I initiativet samlar vi stadens olika aktörer för att tillsammans aktivt arbeta med stadens utveckling.

Utmärkelsen Årets stadskärna

Utmärkelsen delas årligen ut av organisationen Svenska Stadskärnor till den svenska stad som gjort störst framsteg i sin förnyelse av stadskärnan. Med framsteg menar man att det finns flera mätbara resultat av stadskärnans utveckling och att arbetet skett i samarbete mellan både privata och offentliga aktörer.

Läs mer om Svenska stadakärnor här.

Samverkan i fokus

Förutom Trollhättans stads kommun och samverkansorganisationen City Trollhättan deltar även ett flertal andra aktörer i utvecklingsarbetet. I grunden ligger en projektorganisation under Trollhättans stad kallad City 3.0 som har till syfte att genomföra ett omfattande utvecklingsarbete för Trollhättans stadskärna. Under detta finns ett flertal arbetsgrupper och forum som samlas för att diskutera och enas kring väsentliga utvecklingsfrågor inom områden så som exempelvis trygghet, marknadsföring, stadsmiljö och etablering.

Samverkansparter och initiativtagare

Bakom initiativet finns flertalet personer och verksamheter. Trollhättans stad tillsammans med oss leder det huvudsakliga arbetet tillsammans med flera aktörer i staden, våra medlemmar och särskilda stöttepelare. Bland dessas finns bland annat nedanstående företag och organisationer; bland annat Trollhättans stad, Eidar, Kraftstaden, Trollhättans energi, Willhem, Leisner data, Svenska stadskärnor, Profil kommunikation och Intereg-projektet: Urban Platsinnovation.