Purple Flag för bättre och tryggare kvällsupplevelse.

Purple Flag handlar om att skapa en trygg och samtidigt levande stad inte bara dagtid utan även efter klockan 17, oavsett om man väljer afterwork, utekväll eller bara en skön kvällspromenad längs butiksgator eller stadens parker. Kvällsekonomin förenar dagen med kvällen och skapar synergieffekter mellan de olika intressenterna i staden.

För att bli certifierad enligt Purple Flag måste man uppfylla kraven inom fem fokusområden, säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy under fyra tidszoner, från tidig kväll till sen natt. Den lila flaggan, Purple Flag, är en symbol för ett kvälls- och nattliv som upplevs tryggt och säkert för alla. Idén kommer från England och sedan 2015 har Svenska Stadskärnor genomfört processen. 

Trollhättan stad var en av de första städerna att 2016 certifieras för purple flag och genomförde då en rad insatser för att en fungerande tryggare miljö och fungerande kvällsekonomi. Dessa innefattar arbete på med såväl korta och långsiktiga åtgärder som går både på djupet och bredden, och kompletterar och förstärker det arbete som redan görs i Trollhättan.

Läs tidigare rapport (2018) om det genomförda arbetet.

Läs mer om certifieringen på Svenska stadskärnors webbplats.